Отворено е кандидатстването на филми за “Златното Око” 2020!

Операторите вече могат да подават заявленията си за участие в юбилейното издание на кинофестивала за операторско майсторство “Златното Око” – 2020!
Това може да се случи изцяло дистанционно – използвайки онлайн формуляра за участие – Формуляр за кандидатстване

След това, всеки оператор изпратил своята заявка е нужно да предостави нужните физически материали и копия на филма си на посочения в “Статута” на фестивала адрес на Администрацията на СБФД. За повече информация, относно материалите и информацията за попълване във формуляра, всички трябва да се запознаят със Статута на “Златното Око” 2020

Заявките могат да се подават и на физически носител на място в СБФД, като за целта се изтегли, разпечата и попълни Формуляра за кандидатстване: