За фестивала

“ЗЛАТНОТО ОКО” е фестивал за операторско майсторство, който се провежда в гр. Попово в памет на родения там кинооператор Димо Коларов. Фестивалът се провежда веднъж на 2 години и води началото си от 1998 година.

Организира се от Община Попово и Съюза на българските филмови дейци в сътрудничество с Националния филмов център (Министерство на културата), с подкрепата на Асоциацията на българските оператори, Асоциацията на телевизионните оператори, БНТ, „Бояна филм“ ЕАД, UVT и Сдружение за среда и култура „Попово XXI век“.

В конкурсите на фестивала участват игрални, документални и студентски филми.

Голямата награда за операторско майсторство „Златното око“, учредена от Община Попово са печелили:

1998 – Константин Занков за филма „Търпението на камъка“

2000 – Емил Топузов за филма „Дан Колов“

2002 – Христо Бакалов за филма „Опашката на дявола“

2004 – Георги Николов за филма „Пътуване към Йерусалим“

2006 – Пламен Сомов за филма „Откраднати очи“

2008 – Не е проведен

2011 – Рали Ралчев за филма „TILT“

2014 – Андрей Чертов за филма „Дъждовен ден”

2016 – Веселин Христов за филма “Жажда”

2018 – Рали Ралчев за филма “Врагове”

2020 – Веселин Христов за филма му „Сестра“

2022 – Рали Ралчев за филма му “Не влизай в пререкание с персонала на банята“