Селекционната комисия обяви допуснатите филми за участие в “Златното Око” 2022

Селекционната комисия на фестивала “Златното Око” 2022 г. в състав:
проф. д-р Михаил Мелтев – режисьор, Христо Ковачев – оператор и Людмила Дякова – кинокритик, прегледа входираните заявки за участие във XI-ото издание на фестивала “Златното око” 2022 г. .
Протокола на селекционната комисия, заедно с допуснатите филми за участие в конкурсната програма, вижте по-долу:

Protokol_Selek_Komisia