Формуляр за кандидатстване

Важно! След като попълните формуляра е нужно да изпратите плакатите и физическите копия на филма до администрацията на СБФД на адрес: София – 1504, бул. „Княз Дондуков” 67, етаж 4, както е описано в точка VI от Статута на “Златното Око” 2020

За игрални и документални филми се дължи такса участие според чл. 15 от Статута на Фестивала. Студентските филми са освободени от такса. Таксите се заплащат по банковата сметка от чл. 24 от Статута.


Всички полета са задължителни!

Срокът за кандидатстване е изтекъл!